AURALROOTS / JILL SCOTT

interaktywna rzeźba medialna

W ramach konferencji Post-technologiczne doświadczenia. Sztuka-Nauka-Kultura (23-27.10.2014), będącej częścią projektu Sensorium Rafała Zapały realizowanego w ramach programu Rezydenci w Rezydencji w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, pokazana zostanie nowa interaktywna rzeźba medialna AURALROOTS autorstwa prof. Jill Scott.

Pracę można oglądać codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) od 24.10 do 16.11.2014 w Sali Prób CK Zamek w Poznaniu (3 piętro), w godzinach 11.00-19.00.

AURALROOTS, Jill Scott

AURALROOTS łączy w sobie elementy doznań charakterystycznych dla percepcji dotykowej i słuchowej. Instalacja składa się z dwóch zawieszonych w przestrzeni rzeźb oraz połączonych z nimi dźwięków i grafiki widocznej na ekranie dotykowym. Inspiracją do jej wykonania były badania o stereocilia – mikroskopowych włoskach wyrastających z komórek słuchowych ucha wewnętrznego.

W AURALROOTS, skala staje się metaforą zachęcającą widza do działania. Dotknięcie zewnętrznych „włosków“, zmienia natężenie dźwięku; z kolei poruszenie wewnętrznej części struktury wpływa w czasie rzeczywistym na zestawienie harmoniki i barwy. Za pomocą ekranu można dobrać różne kompozycje, oparte na niskich, średnich i wysokich zakresach tonicznych.

W niskim zakresie, inspirację dla artystki stanowił fakt, że słuch jest pierwszym zmysłem który wykształca ludzki zarodek. Po 10 tygodniach jego rozwoju, stereocilia są już w pełni rozwinięte. W instalacji dźwięki nagrane w trakcie badań z wnętrza macicy nakładają się z dźwiękami przenikającymi do płodu spoza ciała matki. W kompozycji ze średniego zakresu tonicznego, artystka stara się zobrazować fakt, że kiedyś to narząd słuchu a nie pismo był głównym medium przekazywania informacji. Dlatego tradycyjne opowieści o zbieraniu i używaniu korzeni różnych roślin, czytane przez australijskich Aborygenów, łączą się w tych zakresach z dźwiękami krajobrazu. Natomiast w górnym zakresie brzmień, artystka odnosi się do ograniczeń ludzkiego słuchu, które wynikają z wieku lub zaburzeń tego zmysłu. W tym przypadku, widz może połączyć elementy brzmieniowe testów patologii słuchu i dźwięki charakterystyczne dla naukowego laboratorium.