post-technologiczne doświadczenia

sztuka-nauka-kultura // konferencja międzynarodowa

­

program do pobrania: Post-Technological Experiences-Conference Program + Abstracts 23.10 Post-Technological Experiences-conference program23.10

program + abstrakty do pobrania: Post-Technological Experiences-Conference Program + Abstracts 23.10

Post-technologiczne doświadczenia

Post-technologiczne doświadczenia. Sztuka-Nauka-Kultura to transdyscyplinarna konferencja składająca się z paneli dyskusyjnych, wykładów, performatywnych pokazów, warsztatów i koncertów. Tematy prezentacji konferencyjnych podejmują problematykę przemian, jakie zaszły pod wpływem technologicznego i naukowego rozwoju w sztuce i kulturze ostatnich dekad.

Jesteśmy w momencie, w którym technologia przestaje być osobną wobec kultury, sztuki czy nauki sferą badań, a zdecydowanie staje się bezpośrednio z nimi sprzęgnięta, w wielu wymiarach niezauważalnie wnika wręcz w codzienne doświadczenie ludzkie. W tak rozumianej post-technologicznej rzeczywistości redefinicji muszą ulec klasyczne kategorie ciała, podmiotowości, przestrzeni, ale też afektu, emocji, interakcji, czy komunikacji. Ludzkie doświadczenie jest bowiem coraz wyraźniej poszerzane o nowo odkrywane, technologicznie generowane i naukowo wytwarzane aspekty zmysłowe, percepcyjne, poznawcze. Tym samym staje się ono możliwe do uchwycenia jednie na styku bardzo różnych praktyk i dyscyplin badawczych. W procesie tym uczestniczy również najnowsza sztuka, która wchodzi w coraz silniejsze interakcje z badaniami naukowymi, dokonując jednocześnie działań mediacyjnych, translacyjnych między laboratoryjnymi eksperymentami a ich społecznymi możliwymi implementacjami. Praktyka artystyczna, tworzona niejednokrotnie w ramach zespołów, w skład których wchodzą oprócz artystów, inżynierowie, naukowcy, przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, staje się równocześnie jedną z najważniejszych przestrzeni projektowania namysłu krytycznego dla społecznej debaty nad realnym wpływem nauki na różne sfery życia.

Post-technologiczne doświadczenia, to część projektu Sensorium Rafała Zapały, w ramach którego artysta stworzył instalację mającą formę interaktywnego neuro-instrumentu. W czasie konferencji pokazane będą również prace artystów, które wypływają z paradygmatu art&science: Auralroots Jill Scott kontynuująca poszukiwania w obszarze neuromediów, Na srebrnym globie Pawła Janickiego i WROCenter Group oraz Opportunity Przemysława Jasielskiego.

Projekt jest kuratorowany i realizowany przez Agnieszkę Jelewską i Michała Krawczaka, założycieli Humanities /Art /Technology Research Center działającego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 plakat

Art&Science jako narzędzie nowej krytyki

Nowoczesność naznaczona jest permanentnymi przełomami techno-naukowymi, które redefiniują współczesne paradygmaty poznawcze. Ich zmiany i postęp następują tak szybko, że często nie jesteśmy w stanie dokonać ich waloryzacji, klasyfikacji czy też oceny ich możliwej aplikacji społecznej. Dlatego tak istotną przestrzenią współczesnych praktyk artystycznych staje się art&science. Sztuka, wchodząca w bardzo skomplikowane i rozbudowane relacje z narzędziami technologicznymi i badaniami naukowymi, stanowi sferę dystansowania się i krytycznego namysłu nad przyspieszeniem, z jakim mamy obecnie do czynienia.

Działania spod znaku art&science mają długą tradycję w XX wieku – rozpoczęły się w pierwszej awangardzie i były intensywnie kontynuowane w latach 60. i 70. minionego wieku: wraz z pojawieniem się pierwszych sieci wymiany danych, programów eksploracji kosmosu czy hackerów nastawionych na odzyskiwanie, współtworzenie i dzielenie się nowymi rozwiązaniami technologicznymi. W praktykach spod znaku art&science z jednej strony mamy do czynienia z powrotem do narzędzi i krytycznego namysłu nad możliwościami medialnych interakcji między sztuką i nauką, z drugiej – z działaniami demaskującymi wpływ samych narzędzi na możliwości postrzegania i rozumienia świata, w którym żyjemy.

Sztuka technologiczna zyskuje dziś szczególne znaczenie, stając się przestrzenią mediacji i negocjacji pomiędzy społeczeństwem a zamkniętymi systemami przepływu naukowych danych. Dlatego też ważnym zadaniem działań twórczych jest odzyskiwanie i „hakowanie” wiedzy z niejawnych obiegów laboratoryjnych. Tym samym, tak uprawiana sztuka, naświetla problemy etyczne i zadaje pytania o kształtowanie się dyskursu odpowiedzialności społecznej wobec technologicznej i biologicznej otwartości współczesnego człowieka.

 Agnieszka Jelewska, Michał Krawczak

FOTOGRAFIE: WERNISAŻ „OPPORTUNITY” PRZEMYSŁAW JASIELSKI / „ON THE SILVER GLOBE” PAWEŁ JANICKI & WROART GROUP

FOTOGRAFIE: PANEL DYSKUSYJNY – WIZJE PRZYSZŁOŚCI. SZTUKA, NAUKA I TECHNOLOGIA W XXI WIEKU (uczestnicy: dr Michał Krawczak, Stanisław Welbel, dr Agnieszka Jelewska, dr Rafał Zapała, Przemysław Jasielski, Piotr Krajewski, Paweł Janicki)

FOTOGRAFIE: KONFERENCJA

FOTOGRAFIE: KONCERT – RAFAŁ ZAPAŁA/ OSMO NADIR / MACIEJ OŻÓG (fot. Bernadetta Zielińska)