prof. UAM Agnieszka Jelewska // dyrektor

Agnieszka JelewskaAgnieszka Jelewska, profesor UAM, pracowniczka Instytutu Teatru i Sztuki Mediów, teatrolożka, medioznawczyni, dyrektorka i współzałożycielka Humanities /Art /Technology Research Center na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (artandsciencestudies.com). Bada przede wszystkim transdyscyplinarne relacje pomiędzy nauką, sztuką, kulturą i technologią w XX i XXI wieku, ich wymiar społeczny i polityczny. Prowadziła wykłady m.in. na Kent University w Cantenbury (2003 i 2004), Folkwang Universität der Künste w Essen (2015) Harvard University, Boston (2015), Emerson College, Boston (2015). Prowadziła badania m.in. w Londynie (2003), Nowym Jorku (2009), Marfie (2010).

Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: program START (2005).

Kuratorka i współtwórczyni projektów z zakresu art and science: m.in. Transnature is Here (2013), Post-Apocalypsis (2015), Anaesthesia (2016).

Za interaktywną instalację Post-Apocalypsis otrzymała wraz z zespołem Złoty Medal za soud design na międzynarodowym festiwalu Prague Quadriennial of Performance Design and Space (2015).

kontakt: jelewska@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • Humanistyka i sztuka enwironmentalna;
  • Ziemia jako globalne laboratorium: projektowanie „świata” i człowieka w XX i XXI wieku;
  • Eksperymentalne praktyki twórcze z pogranicza sztuki, nauki i technologii;
  • Kulturowe, ekologiczne i polityczne uwarunkowania chorób autoimmunologicznych

Wybrane publikacje

Monografie autorskie:

– Ekotopie. Ekspansja technokultury, Poznań WUAM, 2013

– Sensorium Eseje o sztuce i technologii, Poznań WUAM, 2012

– Craig. Mit sztuki teatru, Warszawa, 2007

– Art and Technology in Poland. From Cybercommunism to the Culture of Makers, ed. A. Jelewska, AMU Press, Poznań 2014 (articles: The difficult relations between art, science and technology in Poland, publikacja dwujęzyczna – polsko-angielska (redakcja i wstęp A. Jelewska).

– Understanding Dance: Anthropology, Media, Didactics, ed. A. Jelewska, Cracow 2012/Zrozumieć taniec: antropologia, media, dydaktyka, Biblioteka Zeszytów Naukowych PWST, Kraków 2012 (publikacja dwujęzyczna – polsko-angielska), wstęp i redakcja A. Jelewska

 

Teksty:

– Resilient Society, [in:] Transdiscourse 2: Turbulence and Reconstruction, ed. Jill Scott, de Gruyer, Zurich-Berlin 2016, s. 169-185.

 – The Future is Now. Living in the world after the end of the world, [in:] Post-technological Experience. in print

– The difficult relations between art, science and technology in Poland, (co-author: Michał Krawczak), in: Art and Technology in Poland. From Cybercommunism to the Culture of Makers, ed. A. Jelewska, Poznań 2014, s.15-42.

– Inspiration from Edward Gordon Craig in Tadeusz Kantor and Józef Szajna Artistic Theories [w:] Theater and Society: Problems and Perspectives, Vytautas Magnus University, Kaunas 2006, s. 80-87.

 – La Plissure du Texte: A Planetary Fairytale/Roy Ascott [w:] Klasyczne dzieła sztuki mediów. Wprowadzenie, red. P. Zawojski, Katowice 2016, s. 43-50.

 – Taniec jako eksperymentalna forma badawcza, w: Aspiracje. Pismo Warszawskich Uczelni Artystycznych 3(41)2015, s.13-18

– Kryształowy pałac. Od interioru do globalizacyjnej immersji, [w:] Ko-mediana, pod red. E. Czaplińskiej, K. Kurka, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, t. 65, Poznań 2013, s. 377-391

– Cyborgi, płeć maszyn i tożsamości rozszczepione, „Didaskalia“ 103-104/ 2011, s. 68-73

– Teatr cyborgów, „Dialog” nr 7-8/2012, s. 109-120

– Zjadanie ciała, czyli teatralna biografia Mariny Abramović, „Dialog”, Nr 11/2012, s. 108-119

– Somatyczny interfejs. Zwrot afektywny w sztuce, „Didaskalia” 109-110/2012, s. 112-118

 

Teksty do katalogów:

– Post-Apocalypsis, curatorial text in art catalog, in: Post-Apocalypsis, Prague Quadriennial of Perfrmance Design and Space, Warsaw 2015, s.7-13.

– Transnature Is Here, tekst kuratorski [w:] Oh Man, oh Machine, Malta Festival, Poznań 2013 [wraz z Michałem Krawczakiem]

– Loop, tekst w katalogu do spektaklu Strange Loop, Poznań 2012

– Architektura napięć. Szkice scenograficzne Bohdana Cieślaka, Galleria Arsenał, Poznań 2011

 

Granty badawcze (wybór):

– Środowiska negocjowane. Nowe praktyki humanistyczne w badaniach transdyscyplinarnych, grant NPRH, lata: 2016-2019, jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Humanistyka/Sztuka/Technologia (HAT Research Center), funkcja w projekcie: kierowniczka

– Sztuka jako laboratorium nowego społeczeństwa. Kulturowe konsekwencje przełomu post-technologicznego, grant NCN, lata: 2015-2019, jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Humanistyka/Sztuka/Technologia (HAT Research Center), funkcja w projekcie: kierowniczka

– Algorytmy nowej demokratyzacji. Polska sztuka ery cyfrowej, grant NCN, lata 2011-2014, funkcja: wykonawca, jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Humanistyka/Sztuka/Technologia (HAT Research Center), funkcja w projekcie: kierowniczka

Inne projekty badawcze i artystyczne:

Przeprowadzone międzynarodowe warsztaty/laboratoria praktyczne: