Aleksandra Skowrońska

W roku 2017 obroniła pracę magisterską dotyczącą sztuki postinternetowej wobec kategorii The New Aeshtetic i anestetyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.Obecnie doktorantka w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej pracująca nad rozprawą doktorską dotyczącą kategorii utopijności i sztuki nowych mediów. W roku akademickim 2012/2013 przebywała na stypendium na Uniwersytecie Toulouse-Jean-Jaures (Le Mirail) przygotowując pracę licencjacką dotyczącą kategorii utopijności w powieści Możliwość wyspy Michela Houellebecqa.

Poza kategoriami sztuki mediów i kultury sieciowej, publikuje teksty poświęcone także literaturze, sound studies, zagadnieniom z kręgu nauk społecznych w “Bez porównania”, “Meakultura”, “IKS”, “Res Publika Nowa”, o.pl.

kontakt: aleksandra.skowronska@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • sztuka mediów
  • utopie
  • post i hiperkapitalizm
  • kultura cyfrowa