Anna Paprzycka

Teatrolożka, medioznawczyni, doktorantka w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów (UAM Poznań); interesuje się kreatywnym kodowaniem i game designem. Prowadzi warsztaty twórcze m.in. z języka Processing.  W roku 2017 obroniła pracę magisterską pod tytułem: Processing jako język programowania cyfrowej sztuki generatywnej. Historia, konteksty, perspektywy. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą kwestii podmiotowego ujmowania zjawisk technologicznych za pomocą takich kategorii, jak: inteligencja, kreatywność, płeć czy afektywność.

Kontakt: anna.paprzycka@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • sztuka nowych mediów
  • software studies
  • języki programowania i oprogramowanie wykorzystywane w sztuce nowych mediów
  • kwestia podmiotowego ujmowania zjawisk technologicznych
  • robotyka, automatyka, cyborgizacja,
  • systemy sztucznej inteligencji i sztucznego życia jako strategie narracyjne w sztuce

 

Projekty :

Żywe kultury dźwięku (2017) – instalacja artystyczna; projekt grupowy, stworzony wraz z Oliwią Olesiejuk i Krystianem Koźbiałem;  prezentowany w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki

Ping Sensors (2017) – instalacja artystyczna będąca pracą dyplomową na kierunku Media Interaktywne i Widowiska; projekt grupowy, stworzony wraz z Oliwią Olesiejuk i Krystianem Koźbiałem

W laboratorium (2017) – escape room; projekt stworzony w tandemie z Jakubem Alejskim