Elżbieta Kowalska

Medioznawczyni, projektantka i artystka działająca w obszarze komunikacji wizualnej i designu interaktywnego. Jej praca doktorska skupia się na nowych wyobrażeniach czasu, przestrzeni, materii, tworzonych przez dane, algorytmy, ludzi i nieludzi, współistniejące w szeroko wykorzystywanych geographic information systems.

https://elzbietka.pl/