dr Jacek Zydorowicz

Jacek ZydorowiczJacek Zydorowicz, dr, adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Artystyczną, Instytut Kulturoznawstwa  UAM

Zajmuje się sztuką najnowszą, wizualnymi aspektami terroryzmu, kulturą alternatywną. Dodatkowo jako entuzjasta kultury wizualnej  prowadzi dla studentów laboratorium służące opanowaniu podstawowych technik audiowizualnych i ich wdrażaniu w kulturoznawczy warsztat badawczy. Od kilku lat koordynuje działania związane z Festiwalem Kultury Studentów KULMINACJE oraz sprawuje opiekę kuratorską nad Galerią Akademicką na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

Autor książki Artystyczny wirus. Polska sztuka krytyczna wobec przemian kultury po 1989 roku [Warszawa 2005], współredaktor książki Sztuka współczesna i jej filozoficzne komentarze (Poznań 2004, red.: T. Kostyrko, G. Dziamski, J. Zydorowicz), współredaktor tomu O wstręcie i wstydzie, Studia Kulturoznawcze nr 1(2)/2012 (red.: Jacek Zydorowicz, Sylwia Szykowna). Ponadto liczne publikacje z obszaru krzyżujących się dyskursów sztuki, terroryzmu i religijności m.in. w Art Inquiry. Recherches sur les arts oraz w Przeglądzie Religioznawczym.

Kontakt: jazy@amu.edu.pl