Julia Śliwińska

Doktorantka w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Ukończyła studia magisterskie na kierunku Media Interaktywne i Widowiska; współpracuje z Humanities/ Art/ Technology Research Center oraz Fundacją Artystyczno-Badawczą om.  Interesuje się splotem nauk humanistycznych i technonauki, sztuką wideo i filmem. Zajmuje się subwersywnymi strategiami w kulturze oraz polską sztuką cyfrową.

 

Zainteresowania badawcze:

  • sztuka mediów, sztuka cyfrowa, net art
  • społeczny aspekt rozwoju nowych technologii
  • sztuka zaangażowana

 

Teksty:

  1. Okonek, J. Śliwińska, Strategie przemocy w twórczości Michaela Hanekego – in print
  2. Śliwińska, Afektywne strategie radykalne na przykładzie pracy Spectrum Roberta Liska, „ProLog” nr 2 2014, s. 77-83.
  3. Śliwińska, Ciało i cielesność w performansie sieciowym [w:] Ciało i ponowoczesność. W kręgu sztuki, red. W. Dittrich, M. Hybiak, M. Wirski, 2017, s. 279-286.
  4. Śliwińska, Społeczeństwo sieci a nowe formy zaangażowania, „Adeptus” 2017 – in print
  5. Śliwińska, Sztuka a społeczeństwo. Model społeczno-krytyczny w działaniach subwersywnych [w:] Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości, red. Sz. P. Kukulak, J. Olejniczak, Katowice 2016, s. 63-73.