SENSORIUM

instrument neuronalny / Rafał Zapała

W SENSORIUM kontrolujesz muzykę za pomocą swojego umysłu. Instalacja ma charakter interdyscyplinarny. Seans w surowej i fascynującej przestrzeni wieży zegarowej CK Zamek w Poznaniu odbywa się jednoosobowo pod opieką milczącego asystenta. Autor, Rafał Zapała wypełnił wieżę głośnikami i skomponowanymi dźwiękami. Kompozycja ma otwartą formę, rozwija się w różnych kierunkach w korelacji ze stanem umysłu uczestnika seansu.

Duch holistycznego, integralnego widzenia ludzkich emocji, intelektu i fizjologii przenika tę pracę. Łączy w równoważnych proporcjach aspekt artystyczny, naukowo-techniczny oraz psychologiczny.

SENSORIUM powstaje w ramach programu „Rezydenci w rezydencji” Centrum Kultury Zamek. Proces badawczy, będzie trwał do końca 2014 roku. Każdy element jest tu eksperymentalny, każdy może przechodzić ewolucje i zmiany. Technologiczne „serce” instalacji powstało w instytucie CCRMA na Uniwersytecie Stanforda.

Odwiedzenie instalacji wymaga wcześniejszego zarejestrowania się na stronie projektu: www.sensorium.poznan.pl