Sztuka i technologia w Polsce. Od cyberkomunizmu do kultury makerów

red. Agnieszka Jelewska

Książka jest zbiorem tekstów dotyczących przemian, jakie zaszły w wielu obszarach polskiej sztuki ostatnich dekad, pod wpływem rozwoju narzędzi technologicznych, ale też zainteresowania wielu twórców nowymi badaniami naukowymi. Tym samym pojawiają się nowe praktyki artystyczne, które w znacznej mierze przekraczają klasyczne definicje sztuki i jej dyscyplin. Są to często działania realizowane na styku kompetencji artystycznych i naukowych, które podejmują niezwykle istotne problemy, przed jakimi staje współczesny człowiek uwikłany w technokulturowe procesy. W większości przypadków teksty opublikowane w książce są napisane przez teoretyków-praktyków, to znaczy takich badaczy kultury, dla których praktyka w obrębie różnych jej obszarów stanowi podstawę dla pracy naukowej, ale też artystów-badaczy, którzy w sposób świadomy sięgają po teorie naukowe, czyniąc je niejednokrotnie nie tylko inspiracją, ale integralną częścią swoich projektów. Teksty te stanowią więc zapis doświadczeń naukowo-artystycznych osób zaangażowanych w kształtowanie współczesnego rozumienia relacji kultury, nauki i technologii oraz takich, które dostrzegają potrzebę wypełniania luki w badaniach na temat współczesnej sztuki.

Agnieszka Jelewska (ze Wstępu)

sztuka i technologia w Polsce

pobierz darmowego e-booka: Sztuka i technologia w Polsce, red. A. Jelewska, 2014 Wydawnictwo UAM

redakcja: Agnieszka Jelewska

Autorzy: Agnieszka Jelewska, Michał Krawczak, Piotr Krajewski, Mariusz Pisarski, Ryszard K. Przybylski, Anna R. Burzyńska, Magdalena Zamorska, Rafał Ilnicki, Lidia Zielińska, Rafał Zapała, Robert B. Lisek

projekt okładki i opracowanie graficzne: Marek Straszak // www.marekstraszak.com

Adam Mickiewicz University Press 2014

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS2/01198