dr hab. AM Rafał Zapała

kompozytor, artysta dźwięku, improwizator 

/pianista, perkusista, elektronik/

doktor habilitowany sztuki muzycznej – kompozycji

adiunkt Akademii Muzycznej w Poznaniu

Zapała nie dostrzega granic pomiędzy muzyką poznaną poprzez akademickie wykształcenie, muzyczne doświadczenia kontrkultury i współpracy z artystami z innych dziedzin sztuki. Jego muzyka jest prezentowana na festiwalach muzyki współczesnej, w jazzowych klubach, scenach muzyki eksperymentalnej oraz w otwartych przestrzeniach miejskich. Ukończył studia z kompozycji muzyki (magister, doktor, habilitacja) i dyrygentury chóralnej (magister). Uczestniczył w kursach, m.in.: K. Stockhausena (Kürten2008), Acanthes Courses (Metz, 2010 z IRCAM, T. Murailem, B.Furrerem), Darmstadt Summer Courses, warsztaty z P.Oliveros, A.Lucier, (STEIM), Z. Karkowskiego,  i innych.

Artysta–Rezydent m.in.: w Stanford University–CCRMA (01-03.20014), CK „Zamek” (2014), rezydent Filharmonii Świętokrzyskiej (2014/2015), ZK/U Berlin (2016),

Założyciel Kołorkingu Muzycznego. Założyciel i prezes fundacji an_ARCHE NewMusicFoundation oraz wielu zespołów i projektów muzycznych (z muzyką współczesną komponowaną, improwizowaną, elektroniczną, eksperymentalną).

Autorska koncepcja Live Electronic Preparation (LEP Technique) jest opublikowana jako rozdział Oxford Handbook of Interactive Audio(Oxford University Press, 2014).

Szczególne miejsce w twórczości zajmują akcje i instalacje dźwiękowe wpisane w przestrzeń miejską, m.in.: Sensorium(monumentalna instalacja w wieży zegarowej CK ZAMEK w Poznaniu) i Post-Apocalypsis (złoty medal dla polskiego pawilonu za „Sound Design” na Quadriennale w Pradze 2015)

xxx

http://zapala.com.pl/