dr Sandra Frydrysiak

Sandra Frydrysiak

dr Sandra Frydrysiak – doktorka nauk humanistycznych, kulturoznawczyni i socjolożka pracująca naukowo w obszarach new media studies, dance studies oraz gender studies. Wykładowczyni w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu oraz w Zakładzie Tańca UMFC w Warszawie. Członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanities/Art/Technology UAM. Autorka książki Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca (2017, w trakcie publikacji). Posiada tytuły magistra: stosunków międzynarodowych, socjologii oraz international gender studies (Uniwersytet Łódzki oraz Universidad de Oviedo). Aktualnie prowadzi badania nad percepcją tańca w wirtualnej rzeczywistości we współpracy z VR Lab Instytutu Psychologii PAN w Warszawie.

 

Kontakt:

sfrydrysiak@swps.edu.pl

 

Zainteresowania:

  • interdyscyplinarne badania urzeczywistniane na skrzyżowaniu nauk, sztuk, mediów i technologii
  • humanistyka cyfrowa
  • enaktywizm
  • gender

 

Wybrane publikacje

Monografie autorskie:

– Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2017 (książka w trakcie publikacji, wydanie planowo 12.2017, finansowanie – Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie)

Teksty:

– „Taniec jako sztuka transmedialna. Choreograficzne instalacje Williama Forsythe’a”, w: Strategie choreograficzne, red. T. Ciesielski, M. Bartosiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ( wydanie planowo 11.2017)

– „Awangarda i demokracja. Stanowiska teoretyczne”, w: Próby z kulturoznawstwa krytycznego 2: Odsłony nowoczesności, red. Anna Zeidler-Janiszewska, Mateusz Skrzeczkowski, Wydawnictwo Naukowe KATEDRA 2016

– „The representation of the female body in the feminist art as the body politics”, w: Ona w XXI wieku – Interdyscyplinarny obraz kobiety, red. Magdalena Baranowska-Szczepańska, MAIUSCULA, Poznań 2012, 301 – 324

– Emancypacyjny potencjał ruchu tanecznego, „Kultura Współczesna”, 3(69), Narodowe Centrum Kultury 2011, 116 – 130

– „Ucieleśnione doświadczenie tancerek: Poczucie integralności versus poczucie rozdźwięku między ciałem, umysłem i emocjami”, w: Konteksty sztuki, konteksty estetyki, t. 2 ,Medium a doświadczenie, red. Aleksandra Drzał – Sierocka, Mateusz Skrzeczkowski, Officyna, Łódź 2011, 251 – 264

Tłumaczenia do katalogów:

– Rzucając jak dziewczynka: Fenomenologia kobiecej cielesności w ruchu i przestrzeni, Program Teatru Studio w Warszawie do spektaklu „Dziewczynki”, reż. M. Wdowik. Tłumaczenie eseju Iris Marion Young (I. M. Young, „Throwing like a girl: A phenomenology of feminine body comportment, motility, and spatiality”, [w:] On female body experience. “Throwing like a girl” and other essays, Oxford University Press, Oksford 2005, s. 27-45), 2017

Granty badawcze:

– „Słownik tańca XX i XXI wieku”, jednostka: Katedra Dramatu i Teatru, Instytut Kultury Współczesnej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, grant NPRH, lata: 2015-2017, funkcja w projekcie: wykonawczyni

– „+-mózg. Kognitywny Obraz Tańca”, grant BST, lata: 2014-2016, jednostka: Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWPS, funkcja w projekcie: kierowniczka

 – „Interdyscyplinarność studiów nad tańcem jako performatywnym fenomenem kultury”, grant BST, lata: 2013-2014, jednostka: : Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWPS, funkcja w projekcie: kierowniczka

Inne projekty badawcze i artystyczne::

– „InterViewDance VR” (seria autorskich wywiadów zanurzających w praktykę tańca, które jednocześnie eksplorują możliwości medium wirtualnej rzeczywistości), lata: 2016-2019, producenci: Centrala, Circus Digitalis, funkcja w projekcie: współkierowniczka, wykonawczyni

– „Cinematic VR Language” (wypracowywanie metod, doświadczenia i wiedzy, które pozwolą na tworzenie wartościowych artystycznie i komunikatywnych masowo utworów filmowych VR, odpowiedników pełnometrażowego filmu fabularnego dla nowego medium), lata: 2015-2020, producenci: Szkoła Filmowa w Łodzi, Centrala, Circus Digitalis, funkcja w projekcie: wykonawczyni

Anaesthesia: eksperymentalna transopera, 2016, funkcja w projekcie: członkini grupy warsztatowej