Elżbieta Kowalska

Elżbieta jest artystką, projektantką i medioznawczynią, działającą w obszarze komunikacji wizualnej i designie interaktywnym. Ukończyła studia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu i kierunku Media Interaktywne i Widowiska, prowadzonym w Instytucie Teatru i Nowych Mediów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W swojej twórczości posługuje się szerokim spektrum mediów i technik, wdrażając je do realizowanych projektów artystycznych, konkursów i instytucjonalnych oraz komercyjnych kreatywnych strategii. W szczególności eksploruje możliwości kreatywnego kodowania, interakcji komputerowej i sieci w kontekście rozwijania swojej działalności.

Wcześniejsze praktyczne i teoretyczne doświadczenia miały istotny wpływ na obecne badania Elżbiety. Jej projekt doktorski skupia się na nowych percepcjach i wyobrażeniach przestrzeni, współtworzonych przez cyfrowe reprezentacje dostępne za pomocą Systemów Informacji Geograficznej.