dr Michał Krawczak

Michał Krawczak, współzałożyciel HAT Research Center, doktor nauk humanistycznych, praktyk/teoretyk.

W obszarze zainteresowań naukowych łączy doświadczenia teoretyczne i praktyczne. Prowadził wykłady i warsztaty m. in w Folkwang Universität der Künste w Essen (2015) Harvard University, Boston (2015), Emerson College, Boston (2015), odbył staż naukowy w Zürcher Hochschule der Künste w Zurichu (2015).

Zajmuje się współczesną sztuką medialną i performatywną, projektowaniem doświadczenia w wirtualnej rzeczywistości, sound designem, badaniami transdyscyplinarnymi oraz działaniami w obszarze art&science. Autor i współautor wielu projektów artystycznych, w 2015 roku nagrodzony wraz zespołem złotym medalem za sound design za interaktywną instalację Post-Apocalypsis na Prague Quadriennial of Performance Design and Space.

kontakt: michal.krawczak@amu.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

  • sztuka medialna, projektowanie dla rzeczywistości wirtualnej
  • sound ecology, sound design
  • badania i praktyki transdyscyplinarne
  • robotyka społeczna
  • sztuczna inteligencja i sztuczne natury

 

Monografie autorskie:

– Ikona. Eseje o sztuce Mariny Abramović, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

Post-Technological Experiences. Art-Science-Culture, ed. M. Krawczak, UAM 2019.

Wybrane artykuły:

– The Spectrality of Nuclear Catastrophe: The Case of Chernobyl, [co-author A. Jelewska], Politics of Machines: Art and After, ‘Electronic Visualisation & the Arts’ EVA 2018, eWic British Computer Society 2018, http://dx.doi.org/10.14236/ewic/EVAC18.30

– Transforming the Whole World into a Laboratory. Cultural and Artistic Practices in the Post-technological Times, in: Post-technological Experiences. Art-Science-Culture, ed. M. Krawczak, ISBN 978-83-232-3511-8, ISSN 1895-376X, AMU Press 2019, pp. 96-108.

– Video Remediations: From Transmission Medium to Data Landscape. Three Phases of Video Remediations, [co-author A. Jelewska], in: Remediation: Crossing Disursive Boundaries. Central European Perspective, ed. B. Suwara, M. Pisarski, ISSN 2195-1845, ISBN 978-3-631-79504-0, Peter Lang – Veda, Berlin 2019, pp. 113-127

– Experimental Practices: Humanities and Arts in the Process of Modeling Knowledge for Data-Based Society, [co-author A. Jelewska], in: Humanities and Higher Education: Synergies between Science, Technology and Humanities. Higher Education in the World 7 Report, Global University Network for Innovation, ISBN: 978-84-09-14675-8, Barcelona 2019, pp. 347-349

– The difficult relations between art, science and technology in Poland. [co-author A. Jelewska] [in] Art and Technology in Poland. From Cybercommunism to the Culture of Makers, ed. Agnieszka Jelewska, AMU 2014.

– Media democratisation: Creative programming and the culture of makers, [in] Art and Technology in Poland. From Cybercommunism to the Culture of Makers, ed. A. Jelewska, AMU, 2014.

– Symbiotic tangles, [co-author A. Jelewska], [in] Art and Technology in Poland. From Cybercommunism to the Culture of Makers, ed. A. Jelewska, AMU 2014.

Teksty do katalogów:

–  Ecosystem of Post-Apocalypsis, w: Post-Apocalypsis, ed. A. Kubas, Theatre Institute Warsaw, 2015.

 – Transnature Is Here, tekst kuratorski [w:] Oh Man, oh Machine, Malta Festival, Poznan 2013 [co-author A. Jelewska]

Granty badawcze (wybór):

– Środowiska negocjowane. Nowe praktyki humanistyczne w badaniach transdyscyplinarnych, grant NPRH, lata: 2016-2021, jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Humanistyka/Sztuka/Technologia (HAT Research Center), funkcja w projekcie: główny wykonawca

– Sztuka jako laboratorium nowego społeczeństwa. Kulturowe konsekwencje zwrotu post-technologicznego, grant NCN, lata: 2015-2020, jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Humanistyka/Sztuka/Technologia (HAT Research Center), funkcja w projekcie: główny wykonawca

– Algorytmy nowej demokratyzacji. Polska sztuka ery cyfrowej,  grant NCN, lata 2011-2014, jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Humanistyka/Sztuka/Technologia (HAT Research Center), funkcja w projekcie: główny wykonawca

– Anaesthesia. Transopera project, [z kolektywem Daed Baitz], program Placówka program, Instytut Teatralny, (2015-2016) /grant badawczo-artystyczny/

 

Inne projekty badawcze i artystyczne:

 

Przeprowadzone międzynarodowe warsztaty/laboratoria praktyczne:

  • Hyperobjects, technological laboratory (Movements Factory/Polski Teatr Tańca 2017)
  • Affective Communication (Folkwang Universität der Künste, 2015)
  • Emotional Urban Weather (Instytut Teatralny, Warszawa 2014)