Karolina Karpowicz

Karolina Karpowicz, producentka kreatywna działań artystycznych, kuratorka, researcherka. Jest licencjatką Historii Sztuki (UAM) i magistrą Mediów Interaktywnych i Widowisk (UAM). Pracę magisterską zatytułowaną Postmedialny przesyt. Estetyka kampowa w sztuce postinternetowej obroniła w 2016 roku. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na roli eksperymentalnych praktyk wystawienniczych w kształtowaniu relacji sztuki i nauki, oraz funkcji badań historyczno-artystycznych dla sztuki analizowanej w zakresie trans- i interdyscyplinarności. Podczas studiów zajmowała się kuratorowaniem i koordynacją studenckich projektów i wystaw (m.in. Czynnik urojony, 2015), a także wystawiała własne projekty „humanistyki w praktyce”. Obecnie pracuje jako producentka kreatywna dla artystów. Założycielka Kohabitat w/ Kołorking Muzyczny, inicjatywy mającej na celu realizację niezależnych, eksperymentalnych działań artystycznych. 

Kontakt: karo.karp@gmail.com

 

Zainteresowania badawcze:

  • praktyki wystawiennicze z obszaru art&science
  • sztuka postmedialna, zwł. postinternetowa
  • posthumanizm w sztuce
  • estetyka kampowa

 

Publikacje i konferencje:

– Wirtualność zawieszona w materialności. Performans boychild a mentalność śmierci w hybrydycznej rzeczywistości sztuki postinternetowej, [w:] Czas zabójców. Konsumpcja śmierci w kulturze medialnej. W druku

– Kamp po polsku – wystąpienie podczas studenckiej konferencji „Sztuka i kryzys”, Wydział Historyczny UAM.